Disclaimer

Welkom op onze website. Door gebruik te maken van deze website www.of-wood.com stemt u in met deze disclaimer en de daarop vermelde voorwaarden. Mocht u hier om welke redenen ook niet mee akkoord zijn vragen wij u niet langer gebruik te maken van deze website.

Gebruiksvoorwaarden:

Alle informatie op deze webpagina’s bevat algemene informatie en is bedoeld voor persoonlijk en algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina’s zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Alle op deze website(s) vermelde informatie en/of materiaal behoort uitsluitend toe aan ons. Hiertoe inbegrepen behoren het ontwerp, lay-out, logo’s, foto’s en grafische weergaves. Het kopiëren of gebruiken hiervan dan wel het gebruik van de website(s) in het algemeen zonder hiervoor vooraf uitdrukkelijke toestemming van ons te hebben verkregen, is ten strengste en bij wet verboden.

U kunt deze websites bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen of een inschrijving vast te leggen. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

De informatie en aanbevelingen op deze website(s) kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina’s zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

OF WOOD is actief als aanbieder van workshops, trainingen, counselling en coaching.

Het auteursrecht op deze website berust bij OF WOOD of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van OF WOOD.

Verwijzingen naar andere website(s) welke op onze pagina’s vermeld staan zijn uitsluitend bedoeld ter informatie verstrekking. Wij nemen hiervoor geen enkele verantwoording en u gaat hiermee akkoord in de gevallen waarvan u gebruikt maakt van links en/of doorverwijzingen.

Onder voorbehoud van alle rechten.