Op welke scene zou jij een licht willen laten schijnen?

Het geroezemoes verstomt. Een verwachtingsvolle sfeer hangt in de lucht. De gordijnen gaan open. De lichten gaan aan. Daar sta jij.

Je staat op het podium van jouw leven. Je voelt het hout onder je voeten. De warmte van de lamp op je gezicht. Als je ogen gewend zijn aan het licht, zie je een glimp van het publiek. Hoe voel jij je?

Zou je de gordijnen het liefst weer terug trekken om je te verschuilen? Of voel jij je prima in de schijnwerpers?

Je kijkt om je heen, loopt wat rond en je ziet je medespelers. Je familie. Jouw gezin. Je vrienden staan in een groepje bij elkaar. Jouw collega’s, werk. Iedereen en alles in jouw leven presenteert zich.

Hoe is jouw interactie met jouw medespelers? Welke rollen speel je? Welke rollen passen jou? Welke rollen niet? Bij wie voel jij je het best? Gedraag jij je zoals het hoort? Of zoals je bent?

De souffleur vraagt jouw aandacht en fluistert je tekst toe. Je kijkt naar hem. Luister je? Of heb jij jouw eigen tekst?

Je ziet de keuzes waar je voor staat. Stuk voor stuk kijken ze je aan. Ze roepen: kies mij! kies mij! Redenen liggen op de loer om bepaalde keuzes niet te maken. Of juist wel. Factoren doen er een schepje bovenop.

 

Wat doet dit verhaal met jou? Of een deeltje uit dit verhaal?
Jij bent de regisseur van je eigen leven. We weten dit allemaal al staan we hier niet altijd bij stil. We leven ons leven vaak gewoon zoals deze zich voordoet. Dag na dag. Gebeurtenis na gebeurtenis. Onze agenda vertelt ons wat de volgende actie zal zijn. Maar kijk je weleens naar wat er precies gebeurt? Met jou? In je team? Regisseer jij het leven of leeft het leven jou.

De meesten onder ons hebben de neiging om te focussen op datgene wat ons bezig houdt. Hierdoor zien we soms belangrijke zaken over het hoofd. Ik nodig je uit om het tegengestelde te doen door uit te zoomen.

Door even van het toneel af te stappen en bewust toeschouwer te zijn van jouw eigen stuk. Jouw leven. Om te zien wat goed gaat, overbodig is, nodig is of misschien beter kan. Om in alle rust het overzicht en inzicht te verwerven die nodig zijn om als regisseur jouw leven weer in eigen hand te nemen of te behouden.

Op welk aspect van jouw leven zou jij een licht willen werpen?